Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thực hiện phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thực hiện phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thực hiện phong tỏa do dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top