Thêm nhiều "điểm đi" mà người dân phải cách ly tập trung khi về Hải Phòng

Lên top