CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà tại Công ty Seethings. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà tại Công ty Seethings. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà tại Công ty Seethings. Ảnh MD
Lên top