Hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC):

Nâng mức đóng góp của Việt Nam cho ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

Việt Nam đang thúc đẩy các dự án năng lượng mặt trời. Ảnh: Bộ TNMT
Việt Nam đang thúc đẩy các dự án năng lượng mặt trời. Ảnh: Bộ TNMT
Việt Nam đang thúc đẩy các dự án năng lượng mặt trời. Ảnh: Bộ TNMT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top