Thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam:

Tạo điều kiện để cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tham gia

Sạt lở ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Trần Lưu
Sạt lở ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Trần Lưu
Sạt lở ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: Trần Lưu
Lên top