Hợp tác xã hành động vì biến đổi khí hậu

Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX, THT tiếp tục được cải thiện. Ảnh: Hợp Liên
Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX, THT tiếp tục được cải thiện. Ảnh: Hợp Liên
Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX, THT tiếp tục được cải thiện. Ảnh: Hợp Liên
Lên top