Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Kè chống sạt lở tại Bạc Liêu. Ảnh Bộ TN và MT
Kè chống sạt lở tại Bạc Liêu. Ảnh Bộ TN và MT
Kè chống sạt lở tại Bạc Liêu. Ảnh Bộ TN và MT
Lên top