Vĩnh Phúc: Hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên.
Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên.
Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên.
Lên top