Chung tay cùng công nhân, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chống dịch COVID-19:

Trao tặng 1.000 lít nước rửa tay sát khuẩn TOMAS

Lên top