Vĩnh Phúc: Phát khẩu trang phòng, chống COVID-19

LĐLĐ huyện hướng dẫn CNLĐ công ty TNHH Chinh Thái thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch đúng cách.
LĐLĐ huyện hướng dẫn CNLĐ công ty TNHH Chinh Thái thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch đúng cách.
LĐLĐ huyện hướng dẫn CNLĐ công ty TNHH Chinh Thái thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch đúng cách.
Lên top