Thu nhập bình quân của công nhân viên chức lao động tăng 10%

Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
Lên top