Vĩnh Phúc: Trao tặng gần 50.000 khẩu trang y tế

Lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng khẩu trang cho công nhân lao động.
Lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng khẩu trang cho công nhân lao động.
Lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng khẩu trang cho công nhân lao động.
Lên top