LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Quỹ “Vì công nhân lao động nghèo” hỗ trợ đoàn viên xây nhà

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà từ Quỹ “Vì CNLĐ nghèo” cho đoàn viên CĐ Phạm Duy Bảy. Ảnh: Hồng Anh
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà từ Quỹ “Vì CNLĐ nghèo” cho đoàn viên CĐ Phạm Duy Bảy. Ảnh: Hồng Anh
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà từ Quỹ “Vì CNLĐ nghèo” cho đoàn viên CĐ Phạm Duy Bảy. Ảnh: Hồng Anh
Lên top