Giám sát chuyên đề tại Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- phát biểu tại buổi giám sát.
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- phát biểu tại buổi giám sát.
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- phát biểu tại buổi giám sát.
Lên top