Thăm hỏi, động viên đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo

Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tịch CĐCS Công ty trách nhiệm hữu hạn Jahwa Vina trao tiền hỗ trợ cho chị Hằng.
Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tịch CĐCS Công ty trách nhiệm hữu hạn Jahwa Vina trao tiền hỗ trợ cho chị Hằng.
Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tịch CĐCS Công ty trách nhiệm hữu hạn Jahwa Vina trao tiền hỗ trợ cho chị Hằng.
Lên top