Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Truyện ngắn: Máu và tuyết