Thêm 8 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang

Công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngồi chờ tiêm vaccine COVID-19. Trong ngày 27.5, đã có 300 công nhân làm việc trong các KCN tại Bắc Giang được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: PV.
Công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngồi chờ tiêm vaccine COVID-19. Trong ngày 27.5, đã có 300 công nhân làm việc trong các KCN tại Bắc Giang được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: PV.
Công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngồi chờ tiêm vaccine COVID-19. Trong ngày 27.5, đã có 300 công nhân làm việc trong các KCN tại Bắc Giang được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: PV.
Lên top