4 Khu công nghiệp ở Bắc Giang tổ chức lại hoạt động sản xuất từ 26.5

KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top