KCN đầu tiên ở Bắc Giang có doanh nghiệp chính thức trở lại sản xuất

KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top