“Siêu thị 0 đồng” phục vụ miễn phí NLĐ trong điểm nóng COVID-19 ở Bắc Giang

Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang hướng dẫn công nhân lao động nhận đồ đúng tiêu chuẩn trong "Siêu thị 0 đồng". Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang hướng dẫn công nhân lao động nhận đồ đúng tiêu chuẩn trong "Siêu thị 0 đồng". Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang hướng dẫn công nhân lao động nhận đồ đúng tiêu chuẩn trong "Siêu thị 0 đồng". Ảnh: Việt Lâm
Lên top