Bắc Giang: Dùng xe nâng tiếp cận, cưỡng chế F1 trốn cách ly

Cơ quan chức năng phải dùng đến xe cẩu để thuyết phục bà Quế. Ảnh: Chụp màn hình clip.
Cơ quan chức năng phải dùng đến xe cẩu để thuyết phục bà Quế. Ảnh: Chụp màn hình clip.
Cơ quan chức năng phải dùng đến xe cẩu để thuyết phục bà Quế. Ảnh: Chụp màn hình clip.
Lên top