Hạt muối, tôm khô, cá kèo Bạc Liêu kéo nhau vào... siêu thị

Tôm khô sau chứng nhận OCOP đã vào thẳng siêu thị (ảnh Minh Đạt)
Tôm khô sau chứng nhận OCOP đã vào thẳng siêu thị (ảnh Minh Đạt)
Tôm khô sau chứng nhận OCOP đã vào thẳng siêu thị (ảnh Minh Đạt)
Lên top