Ngày sân khấu Việt Nam trên đất Bạc Liêu

Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ kiệm Ngày sân khấu Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ kiệm Ngày sân khấu Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ kiệm Ngày sân khấu Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
Lên top