Thêm 12 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Xét nghiệm mắc COVI-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm mắc COVI-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm mắc COVI-19. Ảnh: Tô Thế.
Lên top