Long An: Nghệ sĩ sống được, ngày Sân khấu tươm tất

Biểu diễn nghệ thuật mừng Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: K.Q
Biểu diễn nghệ thuật mừng Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: K.Q
Biểu diễn nghệ thuật mừng Ngày Sân khấu Việt Nam. Ảnh: K.Q
Lên top