Bạc Liêu: 100% khóm, ấp đạt danh hiệu văn hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang trao Bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu. Ảnh: Nhật Hồ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang trao Bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu. Ảnh: Nhật Hồ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang trao Bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top