TPHCM: Tuyên dương 183 gia đình văn hóa, truyền thống tiêu biểu

Các gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2020 nhận bằng khen. Ảnh: Chân Phúc
Các gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2020 nhận bằng khen. Ảnh: Chân Phúc
Các gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2020 nhận bằng khen. Ảnh: Chân Phúc
Lên top