Đường sắt lao đao vì doanh thu sụt giảm

Người lao động ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Ảnh VNR
Người lao động ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Ảnh VNR
Người lao động ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Ảnh VNR
Lên top