Bộ Giao thông Vận tải thông tin về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bộ Giao thông Vận tải trả lời về việc nghiệm thu cơ sở của các hợp phần Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: P.Đ
Bộ Giao thông Vận tải trả lời về việc nghiệm thu cơ sở của các hợp phần Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: P.Đ
Bộ Giao thông Vận tải trả lời về việc nghiệm thu cơ sở của các hợp phần Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: P.Đ
Lên top