Hà Nội đầu tư mới trên 500 điểm dừng xe buýt

Nhiều điểm chờ xe buýt cần được đầu tư xây mới. Ảnh: GT
Nhiều điểm chờ xe buýt cần được đầu tư xây mới. Ảnh: GT
Nhiều điểm chờ xe buýt cần được đầu tư xây mới. Ảnh: GT
Lên top