Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Chạy thử 20 ngày để vận hành thương mại trước tháng 1.2021

Đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: ĐT
Đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: ĐT
Đoàn tàu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: ĐT
Lên top