Đằng sau việc hàng chục người tụ tập đòi nợ Chủ tịch Tập đoàn Hưng Hải

Tranh chấp hợp đồng giữa Chủ tịch Tập đoàn Hưng Hải và BB Power Holdings dẫn đến việc hàng chục người căng băng rôn đòi nợ  tại trụ sở Hưng Hải những ngày giáp tết.
Ảnh minh họa: H.Linh.
Tranh chấp hợp đồng giữa Chủ tịch Tập đoàn Hưng Hải và BB Power Holdings dẫn đến việc hàng chục người căng băng rôn đòi nợ tại trụ sở Hưng Hải những ngày giáp tết. Ảnh minh họa: H.Linh.
Tranh chấp hợp đồng giữa Chủ tịch Tập đoàn Hưng Hải và BB Power Holdings dẫn đến việc hàng chục người căng băng rôn đòi nợ tại trụ sở Hưng Hải những ngày giáp tết. Ảnh minh họa: H.Linh.
Lên top