Văn Phú Invest: Nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu, vượt 6.800 tỉ

Nợ vay của Văn Phú tăng theo cấp số nhân từ năm 2017 đến nay.
Ảnh: M.A
Nợ vay của Văn Phú tăng theo cấp số nhân từ năm 2017 đến nay. Ảnh: M.A
Nợ vay của Văn Phú tăng theo cấp số nhân từ năm 2017 đến nay. Ảnh: M.A
Lên top