Nhà thầu Trung Quốc "bỏ chạy", TISCO gánh nợ như thế nào?

Dự án gang thép Thái Nguyên 2 - TISCO 2 hiện đắp chiếu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Dự án gang thép Thái Nguyên 2 - TISCO 2 hiện đắp chiếu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Dự án gang thép Thái Nguyên 2 - TISCO 2 hiện đắp chiếu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top