Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Nhiều đối tượng được hưởng lợi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình về Dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình về Dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình về Dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Quốc hội
Lên top