Bao giờ thoát cảnh “đắp chiếu” dự án TISCO II?

Hàng loạt hạng mục, thiết bị quan trọng lắp đặt dở dang tại dự án Tisco II phơi sương phơi nắng. Rất nhiều hạng mục đã han gỉ đến mức không thể sử dụng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng loạt hạng mục, thiết bị quan trọng lắp đặt dở dang tại dự án Tisco II phơi sương phơi nắng. Rất nhiều hạng mục đã han gỉ đến mức không thể sử dụng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng loạt hạng mục, thiết bị quan trọng lắp đặt dở dang tại dự án Tisco II phơi sương phơi nắng. Rất nhiều hạng mục đã han gỉ đến mức không thể sử dụng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top