Gấu trúc hơn 1 tạ tức giận quật ngã du khách phá bĩnh giấc ngủ