Công dụng điều trị ho của trái cây có múi

Các loại trái cây có múi như chanh, cam, bưởi... có thể điều trị ho hiệu quả. Ảnh: Thanh Ngọc
Các loại trái cây có múi như chanh, cam, bưởi... có thể điều trị ho hiệu quả. Ảnh: Thanh Ngọc
Các loại trái cây có múi như chanh, cam, bưởi... có thể điều trị ho hiệu quả. Ảnh: Thanh Ngọc
Lên top