4 loại nước ép giúp giảm đau bụng kinh

Nước ép dứa và cà rốt có thể giảm đau bụng kinh. Đồ họa: Thanh Ngọc
Nước ép dứa và cà rốt có thể giảm đau bụng kinh. Đồ họa: Thanh Ngọc
Nước ép dứa và cà rốt có thể giảm đau bụng kinh. Đồ họa: Thanh Ngọc
Lên top