Mắc COVID trong lúc làm tình nguyện, nữ đoàn viên bị người làng quở trách

Bùi Thị Phương Thảo (bên trái) trong 1 lần 
làm tình nguyện tại địa phương.
Bùi Thị Phương Thảo (bên trái) trong 1 lần làm tình nguyện tại địa phương.
Bùi Thị Phương Thảo (bên trái) trong 1 lần làm tình nguyện tại địa phương.
Lên top