Những tình nguyện viên đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19: Họ là ai?

Các tình nguyện viên đăng ký thử nghiệm vaccine COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Các tình nguyện viên đăng ký thử nghiệm vaccine COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Các tình nguyện viên đăng ký thử nghiệm vaccine COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Lên top