Đồng ý cho thử nghiệm trên người thuốc điều trị COVID-19 "made in Việt Nam"

PGS.TS Lê Quang Huấn (giữa) cùng các cộng sự nghiên cứu thuốc Vipdervir. Ảnh: NVCC.
PGS.TS Lê Quang Huấn (giữa) cùng các cộng sự nghiên cứu thuốc Vipdervir. Ảnh: NVCC.
PGS.TS Lê Quang Huấn (giữa) cùng các cộng sự nghiên cứu thuốc Vipdervir. Ảnh: NVCC.
Lên top