Phú Thọ: Công đoàn hỗ trợ khẩu trang kháng khuẩn cho cán bộ, y, bác sĩ

Đồng chí Hoàng Minh Thắm – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao khẩu trang y tế tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Đồng chí Hoàng Minh Thắm – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao khẩu trang y tế tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Đồng chí Hoàng Minh Thắm – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao khẩu trang y tế tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Lên top