Tặng khẩu trang kháng khuẩn cho công nhân làm nhiệm vụ thoát nước

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến và  Công đoàn Xây dựng Hà Nội tặng khẩu trang kháng khuẩn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội. 
Ảnh: NA
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến và Công đoàn Xây dựng Hà Nội tặng khẩu trang kháng khuẩn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội. Ảnh: NA
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến và Công đoàn Xây dựng Hà Nội tặng khẩu trang kháng khuẩn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội. Ảnh: NA
Lên top