Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Miễn giảm 100% công đoàn phí quý I/2020

Công đoàn Công ty CP Đường sắt Yên Lào dùng nguồn đoàn phí do Công đoàn Đường sắt Việt Nam miễn giảm quý I/2020 để trang bị khẩu trang cho người lao động Đội quản lý đường sắt I. Ảnh: Đ.S
Công đoàn Công ty CP Đường sắt Yên Lào dùng nguồn đoàn phí do Công đoàn Đường sắt Việt Nam miễn giảm quý I/2020 để trang bị khẩu trang cho người lao động Đội quản lý đường sắt I. Ảnh: Đ.S
Công đoàn Công ty CP Đường sắt Yên Lào dùng nguồn đoàn phí do Công đoàn Đường sắt Việt Nam miễn giảm quý I/2020 để trang bị khẩu trang cho người lao động Đội quản lý đường sắt I. Ảnh: Đ.S
Lên top