Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ: Ủng hộ phòng chống COVID-19

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
Lên top