Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương:

Khảo sát tại Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng đoàn Khảo sát  phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng đoàn Khảo sát phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng đoàn Khảo sát phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Lên top