LĐLĐ TP.Hải Phòng tham gia ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh TM
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh TM
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh TM
Lên top