LĐLĐ Dương Kinh (Hải Phòng): Biểu dương 216 điển hình tiên tiến

LĐLĐ quận Dương Kinh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh DK
LĐLĐ quận Dương Kinh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh DK
LĐLĐ quận Dương Kinh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh DK
Lên top