LĐLĐ TP.Hải Phòng: Biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

LĐLĐ TP.Hải Phòng biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019. Ảnh Mai Dung
LĐLĐ TP.Hải Phòng biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019. Ảnh Mai Dung
LĐLĐ TP.Hải Phòng biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019. Ảnh Mai Dung
Lên top